Les merveilles de Jésus au sacrement d'amour
Tác giả: M. Labbé Gérardin
Ký hiệu tác giả: GE-M
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012047
Nhà xuất bản: Imprimerie de l'œuvre de Saint-Paul
Năm xuất bản: 1881
Khổ sách: 17
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích