Models of the Eucharist
Tác giả: Kevin W. Irwin
Ký hiệu tác giả: IR-K
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003244
Nhà xuất bản: Paulist Press
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003728
Nhà xuất bản: Paulist Press
Khổ sách: 24
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích