Giải thích thần học. Mầu nhiệm Thánh Thể
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002880
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010906
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 9
Chương I - Danh hiệu và thực tại 10
Chương II - Nguồn mạch đạo lý về mầu nhiệm Thánh Thể 23
Chương III - Chỗ đứng và tầm quan trọng của khảo luận 31
Chương IV - Cách bố cục của Thánh Thomas 35
PHẦN I: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 37
ĐOẠN I: VỀ SỰ HIỆN HỮU CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
Chương I - Phải chăng Thánh Thể là một Bí tích 38
Chương II - Phải chăng Thánh Thể là một Bí tích duy nhất 52
ĐOẠN II - VỀ YẾU TÍNH CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ 56
Chương I - Về chất thể xa của Bí tích 56
Chương II - Về sự biến thể 64
Chương III - Về cách thức Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể ? 94
Chương IV - Về chất thể gần 116
MỘT SỐ THẮC MẮC DO TÂN VẬT LÝ HỌC 126
Chương V - Về mô thức của Bí tích 134
ĐOẠN III - VỀ NHỮNG CÔNG HIỆU CỦA  BÍ TÍCH 150
Chương I - Ơn thánh như công hiệu của Thánh Thể 162
Chương II - Phúc vinh quang, công hiệu 168
Chương III - Ơn tha tội và tha những hình phạt như công hiệu của Bí tích Thánh Thể 173
ĐOẠN IV - SỰ SỬ DỤNG HAY LÃNH NHẬN THÁNH THỂ 179
Chương I - Về chính sự lãnh nhận 179
Chương II.- Sự chuẩn bị hồn xác 182
Chương III - Những qui định về tuổi khôn 187
PHẦN II: HY TỂ THÁNH THỂ 196
Chương I - Khái niệm về hy tế 198
Chương II - Phải chăng Thánh Lễ Misa là hy tế đích thực ? 203
Chương III - Cốt tính của hy tế Thánh Thể 215
ĐOẠN II - NHỮNG TƯ TẾ TRONG HY TẾ THÁNH THỂ 221
Chương I - Chúa Giêsu: tư tế chính yếu 222
Chương II - Linh mục: tư tế thừa tác 227
Chương III - Tín hữu giáo dân: những hy tế chung 236
ĐOẠN III - NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HY TỂ THÁNH THỂ 242
Chương I - Những công hiệu khác nhau của hy tế Thánh Thể 243
Chương II - Những ai có thể thừa hưởng công hiệu của Hy tế Thánh Thể ? 249
SÁCH THAM KHẢO 251
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 255
MỤC LỤC 256