7 bí mật về Bí tích Thánh Thể
Nguyên tác: 7 secrets of the Eucharist
Tác giả: Vinny Flynn
Ký hiệu tác giả: FL-V
Dịch giả: Phạm Chuyên, OP, Phêrô Trịnh Minh Phú, OP
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010525
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010530
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lưu ý của tác giả 12
Lời giới thiệu 13
Bí mật thứ nhất: Bí tích sống độc 19
Bí mật thứ hai: Chúa Kitô không đơn độc 31
Bí mật thứ ba: Chỉ có một Thánh lễ 51
Bí mật thứ tư: Thánh thể không chỉ là một phép lạ 69
Bí mật thứ năm: Chúng ta không chỉ lãnh nhận 79
Bí mật thứ sáu: Mỗi lần lãnh nhận đều khác biệt 91
Bí mật thứ bảy: Không giới hạn số lần rước lễ 103
Thay lời kết  
Thêm nữa 127
Phụ trương: Một số kinh đọc trước và sau khi rước lễ 133