Euchariste
Tác giả: L. Bouyer
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012626
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 453
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích