Le Pércieux Sang
Phụ đề: ou le Prix de Notre Salut
Tác giả: R. P. F. W. Faber
Ký hiệu tác giả: FA-R
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012050
Nhà xuất bản: Cinquième
Năm xuất bản: 1870
Khổ sách: 16
Số trang: 393
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích