Eucharistie
Tác giả: Philippe Bégverie
Ký hiệu tác giả: BE-P
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011819
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 25
Số trang: 84
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích