Sống năm Thánh Thể
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002490
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007057
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Bí tích Thánh Thể, nguồn gốc, lịch sử… 7
2. Một vài suy tư về mục vụ Thánh lễ… 25
3. Linh đạo Thánh Thể 35
4. Tôn thờ sự hiện diện Thánh Thể 66
5. Giáo hội và BÍ tích Thánh Thể 99
6. Công đồng Vaticanô và bí tích Thánh Thể 118
7. Phụng vụ Thánh Thể 143
8. Tư tưởng các giáo phụ về Thánh Thể 151
9. Cuộc tưởng niệm mầu nhiệm Vượt qua 188