Qui mange ma chair
Phụ đề: Sermons eucharistiques
Tác giả: R.Fischer Wollpet
Ký hiệu tác giả: WO-R
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011718
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 18
Số trang: 149
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích