Thánh Thể nguồn ơn thánh hóa
Nguyên tác: L'Eucaristia nostra santificazione
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu tác giả: CA-R
Dịch giả: Tam Anh, CMC
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001635
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 167
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015588
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 167
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Đức Kitô Chiên Vượt Qua  
Thánh Thể Trong Lịch Sử Cứu Độ 9
1. Các hình bóng và điềm báo 11
2. Thánh thể một biến cố 15
3. Thánh thể một bí tích 21
II. Này Là Mình Ta Sẽ Bị Nộp Vì Các Con  
Thánh Thể Làm Nên Giáo Hội Qua Việc Truyền Phép 26
1. Ngài đã bẻ bánh 28
2. Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn 31
3. Này là mình tôi, này là máu tôi 35
4. Hãy đến cùng chúa cha 40
III. Ai Ăn Ta Sẽ Sống Nhờ Ta  
Thánh Thể Làm Nên Giáo Hội Qua Việc Hiệp Lễ 43
1. Thông hiệp với mình và máu chúa kitô 45
2. Ai hiệp nhất với chúa thì nên một với ngài 47
3. Con ở trong họ và cha ở trong con 51
4. Thiên chúa đã đặt mình ngài trong bàn tay chúng ta 53
5. Hiệp thông với giáo hội 58
IV. Nếu Các Ngươi Không Uống Máu Con Người  
Thánh Thể Sự Thông Hiệp Với Máu Chúa Kitô 63
1. Rước lễ hai hình 64
2. Máu trong thánh kinh: Hình bóng, biến cố và các bí tích 71
3. Tất cả được uống chung một thánh thần 77
V. Các Con Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Ta  
Thánh Thể Làm Nên Xã Hội Qua Việc Chiêm Niệm 82
1. Luôn được nhớ đến chúa kitô 85
2. Tôn thờ các bí tích cực thánh 91
3. Con nhìn chúa, chúa nhìn con 97
VI. Ta Đã Làm Gương Cho Các Con  
Thánh Thể Làm Nên Giáo Hội Qua Việc Noi Gương 100
1. Ý nghĩa hành vi rửa chân 102
2. Tinh thần phục vụ 105
3. Phục vụ của thần khí 110
4. Phục vụ người nghèo 115
VII. Này Đây Có Đấng Còn Cao Trọng Hơn Salômôn  
Chúa Hiện Diện Thực Sự Trong Phép Thánh Thể 122
1. Này đây là nơi thiên chúa ở cùng chúng ta 123
2. Duy trì những gì thiện hảo 126
3. Sự hiện diện đích thực nhưng ẩn giấu 127
4. Hoạt động của chúa thánh thần 132
5. Tầm quan trọng của đức tin 136
6. Cảm nhận về sự hiện diện của chúa 140
7. Câu trả lời của chúng ta 143
VIII. Cho Tới Khi Chúa Lại Đến  
Thánh Thể Là Sự Trông Đợi Chúa Lại Đến 149
1. “Sursum corda”: hãy nâng tâm hồn lên 150
2. Thánh thể làm nên xứ đạo 153
3. Kìa chàng rể đến 158
4. Đợi chờ và quyết tâm 162
5. Nào chúng ta hãy tiến về nhà chúa 165
Ghi chú 168