Sống năm Thánh Thể
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002341
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002461
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007058
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Tông thư " xin Chúa ở với chúng con" 7
2.Đức Giêsu, Đấng thiết lập bí tích Thánh Thể 33
3.Một cố gắng tiếp cận bí tích Thánh Thể 57
4.Sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể 78
5.Mục vụ Thánh Thể 89
6.Bí tích Thánh Thể cho con người mọi thời 104
7.Bí tích Thánh Thể và mầu nhiệm Ba Ngôi 160
8.Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ Chúa Nhật 174
9.Từ bàn tiệc thánh đến mâm cơm kẻ nghèo 184
10.Những nhận thức mới về Thánh lễ 188