L'Eucharistie Pâques de toute la vie
Tác giả: A. Cencini
Ký hiệu tác giả: CE-A
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009552
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 329
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích