Ordo Cantus Missae
Tác giả:
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004503
Nhà xuất bản: Typis Polyglottis Vaticanis
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 24
Số trang: 246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích