L'Eucharistie, symbole et réalité
Tác giả: A. Vergote, A. Houssiau, Mgr. A. Descamps
Ký hiệu tác giả: VE-A
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004298
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 19
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích