L'Eucharistie
Tác giả: Max Thurian
Ký hiệu tác giả: TH-M
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004484
Nhà xuất bản: Delachaux et niestlé
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 345
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích