Bữa tiệc Con Chiên
Phụ đề: Thánh Lễ là Thiên Đàng tại thế
Nguyên tác: The lamb's supper the mass as heaven on earth
Tác giả: Scott Hahn, Ph.D
Ký hiệu tác giả: HA-S
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002814
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 3
PHẦN I: Tặng ân của Thánh Lễ 8
1.Thiên đàng ngay bây giờ 13
2. Được ban cho bạn 20
3. Ngay từ đầu 34
4. Hãy nếm thử và hãy nhìn coi 46
PHẦN II: Mạc khải về Thiên Đàng 66
1. Tôi ngoảnh nhìn 66
2. Ai là đấng ở trên trời? 78
3. Khải huyền 98
4. Ngày phán xét 113
PHẦN III: Khải huyền cho Thánh Lễ 124
1. Vén màn 124
2. Phượng tự là cuộc chiến 140
3. Suy tư về xứ đạo 158
4. Nghi lễ làm nên sức mạnh 168