The Eucharist
Tác giả: Lawrence G. Lovasik
Ký hiệu tác giả: LO-L
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003309
Nhà xuất bản: Sophia Institute Press
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích