Những phép lạ Thánh Thể và những hiện tượng Thánh Thể trong đời sống các thánh
Tác giả: Joan Carroll Cruz
Ký hiệu tác giả: CR-C
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001560
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002866
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009267
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009839
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời đầu của tác giả 13
Dẫn nhập: Giáo huấn Công giáo vế Bí Tích Thánh Thể 15
Phần Một: Những phép lạ Thánh Thể  
Chương 1: Phép lạ  tai Lanciano. Nước Ý - thế kỷ VIII 29
Chương 2: Phép lạ tai Braine. Nước Pháp - năm 1153 36
Chương 3: Phép la  tai Ferrara. Nước Ý - năm 1171 40
Chưững 4: Phép lạ  tai Augsburg. Nước Đức - năm 1194 43
Chương 5: Phép lạ tại Alatri, nước Ý - năm 1228 46
Chương 6: Phép lạ tại Santarem, nước Bồ Đào Nha - đầu thế kỷ XIII 52
Chương 7: Hai phép lạ tại Florence, nước Ý - năm 1230 và năm 1595  55
Chuơng 8: Phép lạ tại Florence, nước Ý - năm 1230 và năm 1595 57
Chuong 9: Phép lạ tại Daroca, nước Tây Ban Nha - năm 1239 61
Chuong 10: Phep lạ tai Regensburg, nước Đức - năm 1257  64
Chương 11: Phép la tai Bolsena-orvieto, nước Ý - năm 1263  67
Chương 12: Hai phép la tại Paris. nước Pháp - năm 1274 và năm 1290 70
Chương 13: Phép lạ tại Slavonice, nước Tiệp Khắc - năm 1280 75
Chương 14: Phép lạ tại Offida, nước Ý - năm 1331 78
Chương 15: Phhép lạ tại Hassélt, nước Bỉ - năm 1317 83
Chương 16:  Hai phép lạ tại Siena, nước Ý - năm 1330 và năm 1730 86
Chương17. Phép lạ tại Blanol, nước Pháp - năm 1331 97
Chương 18: Phép la tại Amsterdam. nước Hòa Lan - năm 1345 102
Chuơng 19: Phép lạ tại Macerata, nước Ý - năm 1356 107
Chương 20: Phép lạ tại Brussels, nước Bỉ - năm 1370 111
Chưong 21: Phép lạ tại Middleburg-louvain, nước Bỉ - năm 1374 119
Chương 22: Phép lạ tại Seefeld, nước Áo - năm 1384 126
Chương 23: Phép lạ tại Dition, nước Pháp - trước năm 1433 130
Chương 24: Phép lạ tại Avignon, nước Pháp - năm 1433 132
Chương 25: Phép lạ tại Turin, nước Ý - năm 1453 136
Chuông 26: Phép lạ tại Morrovalle, nước Ý- năm 1560 141
Chương 27: Phép lạ tại Alcalá de Henares, nước Tây Ban Nha - năm 1597 146
Chương 28: Phép lạ tại Faverney, nước Pháp - năm 1608 151
Chương 29: Phép lạ tại Paterno, nước Ý - năm 1772 156
Chương 30: Phép lạ tại Bordeaux, nước Pháp - năm 1822 159
Chương 31: Phép lạ tại Dubna, nước Ba Lan (hiện nay là Dubna, nước Nga) - năm 1867 166
Chương 32: Hai phép lạ tại stich, nước Đức - năm 1970 170
Chương 33: Một số phép lạ Thánh Thể khác 177
Phần Hai: Những hiện tượng Thánh Thể trong đời sống của các thánh  
Chương 34: Lòng sùng kính Thánh Thể của các vị thánh 201
Chương 35: Các phép lạ Thánh Thể và các vị thánh 206
Chương 36: Những thời gian sống chỉ nhờ Thánh Thể 215
Chương 37: Xuất thần và ngất trí 231
Chương 38: Những lần hiệp lễ kỳ diệu 242
Chương 39: Những tiếng nói và những thị kiến 258
Chương 40: Nước mắt, lửa, và ánh sáng 268
Chương 41: Hiện tượng bay bổng 278
Chương 42: Lịch sử việc sùng kính Thánh Thế 286
Việc tôn sùng Mình Thánh trong Thánh Lễ 287
Lễ Mình Máu Chúa Kitô 289
Chầu phép lành 293
Việc đặt chầu Mình Thánh Chúa 296
Việc sùng kính bốn mươi giờ 298
Chầu liên tiếp  
Các đại hội Thánh Thể 303
Chương 43: Bí tích Thánh Thể với chúng ta 306
Chương 44: Hiệp lễ thiêng liêng 317