Cửa vào thánh thiêng
Nguyên tác: Doors to the sacret
Tác giả: Joseph Martos
Ký hiệu tác giả: MA-J
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014442
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 9. BÍ TÍCH HÒA GIẢI 7
1. Những nghi lễ tương tự và những tiền thân của bí tích Hòa Giải 10
2. Sám hối và hòa giải trong Hội Thánh tiên khởi 13
3. Xưng tội và đền tội thời trung cổ 39
4. Bí tích Hòa Giải thời hiện đại 65
5. Bí tích Hòa Giải trong Hội Thánh hiện nay 80
CHƯƠNG 10. BÍ TÍCH XỨC DẦU 93
1. Những nghi lễ tương tự và những tiền thân của bí tích Xức Dầu 95
2. Việc chữa lành và xức dầu trong Hội Thánh tiên khởi  100
3. Từ việc xức dầu người bệnh đến việc xức dầu người hấp hối 107
4. Bí tích Xức Dầu thời hiện đại 121
5. Trở về lại với việc xức dầu bệnh nhân 129
CHƯƠNG 11. BÍ TÍCH HÔN PHỐI 139
1. Những nghi lễ tương tự và những tiền thân của bí tích Hôn Phối 141
2. Cuộc hôn nhân của Kitô giáo tiên khởi 147
3. Từ hôn nhân thế tục tới hôn nhân của Hội Thánh 173
4. Hôn nhân trong Hội Thánh thời hiện đại 196
5. Hôn nhân trong dâọ Công giáo đương thời 207
CHƯƠNG 12. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 223
1. Những nghi lễ tương tự và những tiền thân của Bí tích Truyền Chức 226
2. Các thừa tác vụ và các chức thánh trong Kitô giáo 232
3. Các chức thánh thời trung cổ 271
4. Thừa tác vụ Công giáo hiện đại 296
5. Các thừa tác vụ của Hội Thánh hôm nay 313
Kết luận: CÁC BÍ TÍCH VÀ TƯƠNG LAI 337