Pour mieux administrer
Phụ đề: Baptême, Confirmation, Eucharistie, Extrême - Onction
Tác giả: A. Chanson
Ký hiệu tác giả: CH-A
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009592
Nhà xuất bản: Éditions Brunet - Arras
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 24
Số trang: 435
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích