Des sacrements, des mystères, explication du symbole
Tác giả: Ambroise de Milan
Ký hiệu tác giả: AMBR
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012893
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 223
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích