Traité des saints ordres
Tác giả: M. Tronson
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012790
Nhà xuất bản: La Colombe
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 259
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích