Cửa vào thánh thiêng
Phụ đề: Bí tích Thánh tẩy - Thêm sức - Thánh Thể
Nguyên tác: Doors to the sacret
Tác giả: Joseph Martos
Ký hiệu tác giả: MA-J
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014415
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Chương 6: BÍ TÍCH THÁNH TẨY 11
Chương 7: BÍ TÍCH THÊM SỨC 81
Chương 8: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 127