Sacrament et Vie
Tác giả: Paul Anciaux
Ký hiệu tác giả: AN-P
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004582
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích