Les Sacrements signes de vie
Tác giả: A.M Roguet,O.P
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011544
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 16
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích