Symbole et Sacrement
Phụ đề: Une relecture sacramentelle de l'existence chretienne
Tác giả: Louis-Marie Chauvet
Ký hiệu tác giả: CH-L
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004240
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 22
Số trang: 582
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích