L'eucaristia nei vangeli
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012747
Nhà xuất bản: Torino
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 15
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích