Cửa vào thánh thiêng
Nguyên tác: Doors to the sacred
Tác giả: Joseph Martos
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008099
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 532
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008100
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 532
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lịch sử và các Bí tích 13
Chương 1: Bí tích trong mọi Tôn giáo 15
Chương 2: Những nguồn gốc của các Bí tích Kitô giáo 33
Chương 3: Sự phát triển của các Bí tích Kitô giáo 65
Chương 4: Các Bí tích Công giáo và Tin Lành 99
Chương 5: Các Bí tích ngày nay 130
Chương 6: Bí tích Thánh Tẩy 159
Chương 7: Bí tích Thêm Sức 202
Chương 8: Bí tích Thánh Thể 230
Chương 9: Bí tích Hòa Giải 306
Chương 10: Bí tích Xức Dầu 363
Chương 11: Bí tích Hôn Phối 393
Chương 12: Bí tích Truyền Chức 449
Kết luận: Các Bí tích và tương lai 524
Tài liệu tham khảo 528
Sách đọc thêm 530