The Christian Sacraments of Initiation
Phụ đề: Baptism, Confirmation, Eucharist
Tác giả: Kenan B. Osborne, OFM
Ký hiệu tác giả: OS-K
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003334
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 27
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Holy Baptism: A Selected Bibliography 7
Confirmation: A Selected Bibliography 107
The Eucharist: A Selected Bibliography 143
Notes 234