Căn bản Bí tích
Tác giả: Tad Guzie
Ký hiệu tác giả: GU-T
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001559
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Chương 1: Những nhịp phách làm cho cuộc sống có tính người hơn 9
Chương 2: Hỏi đúng câu hỏi 33
Chương 3: Từ biểu tượng tới bí tích 51
Chương 4: Một định nghĩa có thể làm được 71
Chương 5: Tiến trình bí tích 96
Chương 6: Các bí tích cho trẻ em 125
Chương 7: Làm quen với các biểu tượng 160
GHI CHÚ 187