Sacrae Theologiae Summa
Phụ đề: De sacramentis. De novissimis
Tác giả: P. Iosepho A. De Aldama & pl. a
Ký hiệu tác giả: AL-P
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004146
Nhà xuất bản: Biblioteca de autores cristianos
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 1110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích