Sách các phép
Tác giả: Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002379
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002471
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002472
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 276
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Nghi thức Rửa tội một hay nhiều trẻ nhỏ 3
2.Nghi thức Rửa tội trẻ nhỏ dành cho Thầy giảng 14
3.Nghi thức đưa trẻ nhỏ đã được rửa tội đến nhà thờ 23
(đặc ân cho Giáo tỉnh Hà Nội) 30
5.Nghi thức đơn giản nhập đạo của người lớn (đặc ân cho Giáo tỉnh Hà Nội) 41
trong lúc lâm chung 54
1.Nghi thức ban bí tích Thêm sức trong Thánh lễ 65
2.Nghi thức ban bí tích Thêm sức không Thánh lễ 77
1.Nghi thức cho rước lễ ngoài Thánh lễ dành cho Linh mục 86
được Tòa thánh ban đặc quyền cử hành 89
Ăn Đàng 91
1.Nghi thức Giao hòa từng người chịu phép 94
2.Nghi thức Giao hòa nhiều người, nhưng xưng tội và giải tội từng ngừoi một 97
3.Nghi thức Giao hòa nhiều người chịu phép thú tội và lãnh phép Giải tội chung 105
4.Giải vạ 110
5.Chuẩn điều bất hợp luật 111
A.Thường khẩn 112
1.Làm liên tục các bí tích trong một lúc 112
2.Làm cách nhau mỗi lần một bí tích 119
B.Trọng khẩn 136
C.Tối khẩn 140
1.Nghi thức ban Tác vụ đọc sách 143
2.Nghi thức ban Tác vụ giúp lễ 146
và Linh mục 148
4.Nghi thức phong chức nhiều Phó tế 153
5.Nghi thức phong chức nhiều Linh mục 166
nghi thức phụng vụ 176
7.Nghi thức tấn phong một Giám mục 193
1.Nghi lễ Hôn phối trong Thánh lễ 209
2.Nghi lễ Hôn phối ngoài Thánh lễ 220
3.Nghi lễ Hôn phối giữa người Công giáo và người chưa rửa tội 226
1.Làm phép Dầu Thánh 230
2.Làm phép Chung - Tràng hạt Mân Côi 239
3.Công thức vắn tắt làm phép Tràng hạt Mân Côi 240
4.Làm phép Tràng hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Bà 241
5.Làm phép Thánh Giá 242
6.Nghi thức dựng Đàng Thánh Giá 243
7.Làm phép nước thánh 247
8.Làm phép ảnh 248
9.Làm phép và trao áo Đức Bà núi Camêlô 249
10.Làm phép phụ nữ có thai 250
11.Làm phép các phẩm phục thuộc chức Linh mục 251
12.Làm phép khăn bàn thờ 252
13.Làm phép khăn thánh 252
14.Làm phép Nhà tạm để Mình Thánh Chúa (hay bình đựng Mình Thánh) 253
15.Làm phép Mặt Nhật 254
16.Làm phép hột đựng hài cốt các Thánh 254
17.Làm phép bình đựng Dầu Thánh 255
18.Làm phép chuông mới 256
19.Làm phép nơi 257
1.Tại nhà tang 258
2.Tại nhà thờ 261
3.Tại phần mộ 267
4.Thánh lễ An táng 270