De Sacramentos in Communi et in Speciali ac de Novissimis
Tác giả: R. P. Eduardo Hugon
Ký hiệu tác giả: HU-R
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012405
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 21
Số trang: 938
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích