Bí tích của giao ước mới
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007127
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009281
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014220
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I- Nguồn mạc bí tích Kitô giáo
I. Chúa Kitô, bí tích của Thiên Chúa
II. Giáo hội, bí tích của Chúa Kitô
Chương II- Dấu chỉ bí tích (I)
I. Dấu chỉ cảm tính
II. Dấu chỉ do Chúa Kitô lập
Chương III- Dấu chỉ bí tích (II)
I. Dấu chỉ hiệu nghiệm
II. Dấu chỉ ân sủng
III. Dấu chỉ đức tin
Chương IV- Bí tích và đời Kitô hữu
I. Ân sủng và bí tích
II. Ân sủng ngoại bí tích
III. Tiến tới đời bí tích chân thật
Phụ lục I – Lời Chúa và bí tích
Phụ lục II – Bí tích tái sinh
Phụ lục III – Vấn đề Thánh tẩy trẻ nhỏ
Phụ lục IV – Bí tích trưởng thành
Phụ lục V – Thần linh của Thiên Chúa