De Sacramentis in Communi et in Speciali ac de Novissimis
Tác giả: A.R.P. Eduardo Hugon, OP
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011769
Nhà xuất bản: Sumptibus P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1931
Khổ sách: 21
Số trang: 938
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích