Les Sacrements
Phụ đề: Questions générales - La Baptême La Confirmation
Tác giả: P. Auguste-Alexis Goupil, S.J.
Ký hiệu tác giả: GO-P
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012222
Nhà xuất bản: Librairie Paillard
Khổ sách: 23
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích