Quᴁstiones de paenitentiae ministro
Tác giả: Fr. Ben, H. Merkelbach, OP.
Ký hiệu tác giả: BE-F
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012002
Nhà xuất bản: editio Altera
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 22
Số trang: 140
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích