Cửa vào thánh thiêng
Nguyên tác: Doors to the sacret
Tác giả: Joseph Martos
Ký hiệu tác giả: MA-J
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014436
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích