How to understand the Sacraments
Tác giả: Raymond Boulanger, OP., Claude Duchesneau
Ký hiệu tác giả: BO-R
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003315
Nhà xuất bản: SCM Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 27
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Photo credits 160