La vie Sacramentaire de l'Église
Tác giả: J. de Baciocchi
Ký hiệu tác giả: BA-J
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004305
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích