Foi et Sacrement
Tác giả: Louis Villette
Ký hiệu tác giả: VI-L
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012842
Nhà xuất bản: Bloud et Gay
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 23
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích