Những nguồn mạch của đức tin
Tác giả: Christoph Schönborn
Ký hiệu tác giả: SC-C
Dịch giả: M. Têrêsa Trần Thị Kim Huê, FMSR
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013323
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013324
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013332
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Phụng vụ là gì? 7
Chúa Cha: nguồn mạch của phụng vụ 10
Công trình của Đức Kitô trong phụng vụ 13
Quyền năng của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ 19
Chúa Kitô trong các Bí tích 22
Các Bí tích của Giáo Hội 25
Đức tin và bí tích 28
Các bí tích: cửa ngõ dẫn vào đời sống vĩnh cửu 32
Ai cử hành phụng vụ? 35
Dấu chỉ và biểu tượng 38
Thánh nhạc 41
Phụng vụ và các ảnh tượng thánh 44
Hôm nay 47
Năm phụng vụ 50
Ngày Chúa Nhật 50
Giờ kinh phụng vụ 53
Trong nhà Chúa 56
Sự duy nhất và khác biệt trong các nền phụng vụ 59
Tại sao có bảy bí tích? 62
Các bí tích khai tâm Kitô giáo 65
Phép rửa của Chúa Giêsu - phép Rửa của chúng ta 68
Nghi thức của bí tích Rửa Tội: một cuộc “khai tâm” 71
Tại sao làm phép Rửa cho trè em? 74
Ân sủng của Bí tích Rửa Tội 77
Bi tích Rửa Tội và bi tích Thêm Sức 80
Bí tích Thêm Sức: độ tuổi, cha mẹ đỡ đầu, thừa tác viên 83
Ân sủng cùa bí tích Thêm Sức 86
Bí tích của các bí tích 89
Chúa Giêsu đă cừ hành Bữa Tiệc Ly như thế nào? 92
Cấu trúc và sự vận hành của Thánh lễ 95
Hy tế Thánh lễ 98
Thánh lễ - Hy tế của Đức Kitô và hy tế của Giáo Hội 101
Sự hiện diện cùa Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể 104
Rước lễ 107
Việc tôn thờ Thánh Thể 110
Một Bữa Tiệc “đại kết” của Chúa? 113
Bảo chứng cho vinh quang tương lai 116
Chữa lành bằng các bí tích 119
Ai có thể tha tội? 122
Phép Giải Tội - một bí tích bị lãng quên? 125
Ăn năn (thống hối) và thú nhận 128
Các hình thức cáo giải, các vị giải tội và linh hướng 134
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 137
Bí tích Truyền Chức Thánh 137
Thừa tác vụ giám mục 140
Thừa tác vụ tư tế 143
Thừa tác vụ phó tế 146
Bí tích Hôn Phối 149
Ưng thuận trọn đời? 155
Ưng thuận với sự sống 158
Triều thiên muôn màu: các á bí tích 161
Những nguồn mạch dẫn đến đời sống vĩnh cửu 161