La Sainte Eucharistie
Phụ đề: Fêtes et mystères dans I'année liturgique
Tác giả: Pierre - Julien Eymard
Ký hiệu Tác giả: EY-J
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011491
Nhà Xuất bản: Librairie Eucharistique
Khổ sách: 17
Số trang: 313
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích