L'Eucharistie mystère de foi "mysterium fidei"
Tác giả: S. S. Paul VI
Ký hiệu tác giả: PA-S
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012765
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 17
Số trang: 63
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích