La Sainte Eucharistie
Phụ đề: Le présence réelle
Tác giả: Pierre-Julien Eymard
Ký hiệu Tác giả: EY-P
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011419
Nhà Xuất bản: Librairie Eucharistique
Khổ sách: 17
Số trang: 313
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011541
Nhà Xuất bản: Librairie Eucharistique
Năm Xuất bản: 1951
Khổ sách: 14
Số trang: 313
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích