Eucharistia
Tác giả: Maurice Brillant
Ký hiệu Tác giả: BR-M
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011409
Nhà Xuất bản: Librairie Bloud et gay
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 1022
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích