Thịt Ta vì sự sống thế gian
Nguyên tác: Ma chair pour la vie du monde
Tác giả: Cha René Voillaume
Ký hiệu Tác giả: VO-R
Dịch giả: JB. Lưu Văn Lộc, Nhóm Sept - Fons
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010230
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 19
Số trang: 66
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Thánh Thể một sự kiện và một thực tại lịch sử 9
Thánh Thể công cuộc sáng tạo của Chúa Kitô 15
Thánh Thể bị phó nộp vì đức tin của các tín hữu 39