Bánh sự sống và chén cứu độ
Phụ đề: Thánh Thể trong Tân ước
Tác giả: Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS
Ký hiệu Tác giả: VU-H
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010004
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010005
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010091
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010092
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Các tài liệu căn bản cho việc tra cứu và biên soạn 7
Dẫn nhập: Thánh Thể trong Tân ước 9
Chương 1: Thánh Thể trong Tin mừng Matthêu. "Cho muôn người được ơn cứu độ" 15
Chương 2: Thánh Thể trong Tin mừng Máccô. "Ở cùng Đức Kitô và đi theo Người" 42
Chương 3: Thánh Thể trong Tin mừng Luca. "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa" 68
Chương 4: Thánh Thể trong Tin mừng Gioan. "Người đã yêu thương họ đến cùng" 104
Chương 5: Thánh Thể trong thần học của thánh Phaolô. "Loan truyền Chúa chịu chết cho đến ngày Chúa đến" 150
Chương 6: Thánh Thể trong sách Công vụ Tông đồ. "Lễ bẻ bánh" 190
Chương 7: Thánh Thể trong thư Hípri. "Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài" 205
Chương 8: Thánh Thể trong sách Khải huyền. "Amen, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến" 226