L'Eucharistie Repas du Seigneur
Phụ đề: Divine Liturgie, Messe et Sainte Cène
Tác giả: Philippe Larère
Ký hiệu Tác giả: LA-P
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008974
Nhà Xuất bản: Pneumathèque
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích