Essai sur le repas du seigneur
Tác giả: Jean-Jaques Von Allmen
Ký hiệu Tác giả: AL-J
DDC: 234.163 - Bí tích Thánh Thể
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006885
Nhà Xuất bản: Delachaux et niestlé
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 23
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích